<< Vorige ^ Inhoud Volgende >>

Arbeidstijden -- Arbeidstijden
Artikel 26: Arbeid op zaterdag, zondag, feest- en gedenkdagen
Behoudens het bepaalde in artikel 28 hoeft de werknemer geen arbeid te verrichten op:
 • zaterdag en zondag
 • de algemene erkende christelijke feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag)
 • Goede Vrijdag en bid- en dankdagen, voor zover de werknemer er prijs op stelt deze als gedenkdag te vieren
 • de dag na afloop van de islamitische vastentijd, voor zover de werknemer er prijs op stelt deze als gedenkdag te vieren
 • voor werknemers die er prijs op stellen deze dag als gedenkdag te vieren: 1 mei
 • de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.
  In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 60 lid 4 sub d.
    


Zie ook de volgende documenten:
<< Vorige ^ Inhoud Volgende >>